Innomeo felhasználási feltételek

Üdvözöljük az Innomeo.hu oldalon, az Ding.hu Információ Technológiai Kft. által üzemeltetett online társasági hálózati szolgáltatáson. Ez a honlap a Ding.hu Kft. - (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 55/E. adószám: 22757865-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-942224, cégbíróság: Fővárosi Bíróság, képviselő neve: Tebeli Szabolcs ügyvezető igazgató, elérhetősége: info@Innomeo.hu, a továbbiakban "Innomeo" vagy "Szolgáltató") - tulajdona. Az Innomeo-szolgáltatás használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

Az Innomeo fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az Innomeo-szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti az Innomeo.hu alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá az Innomeo.hu-n történő megjelenítésre képes eszközök igénybe vételét.

A szolgáltatást az Innomeo nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
(b) a jelszó titokban tartásáért ön felel;
(c) az Innomeo-et haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
(d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
(e) hozzájárul ahhoz, hogy az Innomeo kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak, időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és
(f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

Az Innomeo fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által az Innomeo-szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:
•             védjegyet sért,
•             mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
•             más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
•             obszcén vagy trágár kifejezés,
•             rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
•             burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) az Innomeo törölheti rendszeréből, amennyiben az ilyen tartalmú adatlapokat nem a klubrendszer szolgáltatás keretein belül hozzák létre.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, az Innomeo fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint az Innomeo tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, az Innomeo jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

Az Innomeo nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az Innomeo összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az Innomeo-rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az Innomeo semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Innomeo-en. Az Innomeo keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri.

Az Innomeo fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az Innomeo fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenő falakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az Innomeo-szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy az Innomeo-szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket, az Innomeo-szolgáltatáson keresztül közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeit is.

Az Innomeo automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. Az Innomeo mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Innomeo minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Innomeo minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Innomeo minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

Az Innomeo-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Innomeo-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
Az Innomeo számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
Az Innomeo-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

Megszerzett anyagok publikálása

Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Innomeo hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.
Az me.innomeo.hu, "szép URL" funkcióra vonatkozó speciális szabályok
A felhasználó elfogadja, hogy az Innomeo által kiosztott úgynevezett szép URL-t, aliast csak felhasználók és csoportok igényelhetnek. Az alias minden esetben egyedi, két különböző felhasználó, vagy cdoport nem kaphatja ugyanazt az aliast. A szabad, még ki nem osztott, vagy le nem foglalt aliasok a felhasználók vagy csoprtok számára automatikusan foglalhatók.
Az Innomeo fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés és indoklás nélkül töröljön vagy módosítson illetve más felhasználóhoz vagy csoporthoz rendeljen bármely szép URL-t és aliast.
Felhasználó elfogadja, hogy vitás esetben az Innomeo saját hatáskörében jogosult az aliasok felfüggesztésére, megszüntetésére, felhasználókhoz vagy csoporthoz történő rendelésére.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése

Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez az Innomeo azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az Innomeo kérheti, hogy a felhasználó
•             a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
•             vagy azt, hogy küldje el az Innomeo részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
•             vagy személyazonosságát egyéb, az Innomeo által elfogadott módon bizonyítsa

Elhunyt személyek regisztrációi

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a delete@innomeo.hu címen.

Szavatosság kizárása

Az Innomeo és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget az Innomeo-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Innomeo kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

Az Innomeo-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy az Innomeo-szolgáltatást és az Innomeo-szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Innomeo nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy az Innomeo-ot kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Innomeo-szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az Innomeo írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

Az Innomeo-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.